gâvurun ekmeğini yiyen gâvurun kılıcını çalar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kişi, inançları ayrı da olsa, hoşlanmasa da geçimini sağlayan kimseye hizmet eder` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
gâ-vu-run ek-me-ği-ni yi-yen gâ-vu-run kı-lı-cı-nı ça-lar