ne demek?

Gâvur olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

gâ-vur-luk