gâvurluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gâvur olma durumu, dinsizlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Acımasızlık, insafsızlık, gaddarlık

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gâ-vur-luk