ne demek?

boşuna harcamak, yerinde harcamamış olmak, işe yaramaz duruma getirmek

Hecelenişi / Hecelemesi;

gâ-vur et-mek