futa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; Rumca futa


Hecelenişi / Hecelemesi;
fu-ta