fundamentalist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kökten dinci

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca fondamentaliste


Hecelenişi / Hecelemesi;
fun-da-men-ta-list