funda toprağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Funda yapraklarının çürümesiyle oluşan ve gübre olarak yararlanılan toprak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fun-da top-ra-ğı