funda sıçanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şili ve Peru'da yaşayan, kemiriciler takımından bir tür memeli "(Octadon degus)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hayvan bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fun-da sı-ça-nı