fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`talih, fakire hiç gülmez; aynı sermaye zengine daha çok, fakire daha az gelir getirir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
fu-ka-ra-nın ta-vu-ğu tek tek yu-murt-lar