frigorifik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Soğutma özelliği olan, soğutucu

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca frigorigique


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-ri-go-ri-fik