frenoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve zihinsel yeteneğini inceleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca phrénologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-re-no-lo-ji