frenleyebilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Frenleme ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Frenlemeye gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-ren-le-ye-bil-mek