Que signifie?

1. Sens (synonym):

Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; balon, mavra

Prononciation

:

Classe/type;

Nom argot

Origine;

"İspanyolca palabra"

Usage dans une phrase;

"Delikanlı, imparatorluk sözünün bir palavra olmadığını artık yavaş yavaş anlıyordu."

Syllabes;

pa-lav-ra

2. Sens (synonym):

Uzun ve boş konuşma; martaval

Classe/type;

argot

3. Sens (synonym):

Genellikle posta vapurlarında üst güvertenin altındaki güverte

Classe/type;

denizcilik