Que signifie?

1. Sens (synonym):

Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler barındıran, Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan İspanyolcanın bir Lehçesi

Classe/type;

Nom

Origine;

"İspanyolca"

Syllabes;

la-di-no