Que signifie?

1. Sens (synonym):

Oksitlenmelerini sodyum, lityum, potasyum, rubidyum, sezyum elementlerinin sağladığı metaller

Prononciation

:

Classe/type;

Nom Pluriel

Syllabes;

al-ka-li me-tal-ler