Que signifie?

1. Sens (synonym):

Herhangi bir maddenin buharının açık alevde yanabileceği en küçük sıcaklık derecesi; parlama noktası

Classe/type;

Nom kimya

Syllabes;

alev-len-me nok-ta-sı