Que signifie?

1. Sens (synonym):

Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal; halita

Prononciation

:

Classe/type;

Nom kimya

Syllabes;

ala-şım