Que signifie?

1. Sens (synonym):

Boğan otunun kökünden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan zehirli bir madde

Prononciation

:

Classe/type;

Nom kimya

Origine;

"Fransızca aconitine"

Syllabes;

ako-ni-tin