Que signifie?

1. Sens (synonym):

Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz; süblime, sülümen

Prononciation

:

Classe/type;

Nom kimya

Syllabes;

ak sü-lü-men