Que signifie?

1. Sens (synonym):

► somurtkan

Classe/type;

adjectif

Origine;

"Arapça ʽabūs + vech"

Usage dans une phrase;

"Bütün bu saltanat içinde bazen annesinin bile sözünü geçiremediği, Ali Nizami Bey'in de sözünü geçiremediği bu tek adam köşkte bütün kalfaların abusülvecih suratlı demekle ittifak ettikleri Hüseyin Ağa idi."

Syllabes;

abu-sül-ve-cih