Que signifie?

1. Sens (synonym):

Akdeniz Bölgesi'nde ve Afrika'da yetişen, çok yıllık, yumrulu ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)

Prononciation

:

Classe/type;

Nom bitki bilimi

Origine;

"Arapça ḥabb + leẕīẕ"

Syllabes;

ab-dül-le-ziz

2. Sens (synonym):

Bu bitkinin yemiş olarak yenilen, kuru dut biçiminde, tatlı ve yağlı ürünü

Classe/type;

Usage dans une phrase;

"O devirde biz çocuklar arasında abdülleziz dediğimiz bu kuru yemiş Arabistan’dan gelir, Hindistan cevizinin lezzetini andırır, yumuşak kabuklu, içi beyaz ve sütlü, pek leziz bir şeydi."