Que signifie?

1. Sens (synonym):

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek; şişirmek, mübalağa etmek

Prononciation

:

Classe/type;

-i Verbe

Syllabes;

abart-mak


2. Sens (synonym):

Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak

Classe/type;

Usage dans une phrase;

"Sanırım yaptığım rolü fazla abartmış ve yakayı ele vermiştim."