Que signifie?

1. Sens (synonym):

Su değirmenlerinde suyun birikerek basıncının artmasını sağlayan huni biçimindeki yer

Classe/type;

Nom ağızlardan

Origine;

"Arapça ʿabbāre"

Syllabes;

aba-ra

2. Sens (synonym):

Tarla sulamasında suyun bir taraftan bir tarafa geçirilmesinde kullanılan tahta oluk

Classe/type;

Usage dans une phrase;

"Bizim abara deliği ekmek geçmeye geçmeye daralan, kubur bağlayan fukara boğazına benzemiş, dedi."

3. Sens (synonym):

Tarlalarda açılan su yolu

Classe/type;

4. Sens (synonym):

Eski köy evlerinin tavanlarında iki kiriş arasında kalan boşluk

Classe/type;

abara (2)

1. Sens (synonym):

Buğday ambarı

Classe/type;

Nom ağızlardan

Origine;

"Arapça ʿabbāre"

Syllabes;

aba-ra

2. Sens (synonym):

Hayvan yemliği

Classe/type;

3. Sens (synonym):

Geniş delikli kalbur

Classe/type;

4. Sens (synonym):

Buğdayla karışık saman

Classe/type;