Que signifie?

1. Sens (synonym):

Acemlere özgü yaşayış tarzını benimsetmek; Farslaştırmak

Prononciation

:

Classe/type;

-i Verbe

Usage dans une phrase;

"Edebiyat Türk aktör ve figürleri Acemleştirmiş, Araplaştırmıştır."

Syllabes;

Acem-leş-tir-mek