foyasını belli etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

göz boyacılığı, suçu, kötü niteliği veya gizli niyeti ortaya çıkmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-ya-sı-nı bel-li et-mek