fotolitografi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Taş, maden üzerindeki örneklerin, ışığa duyarlı tabakalar üzerinde fotoğraf veya kopya yoluyla çıkarılmasında kullanılan baskı tekniği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca photolitographie


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-li-tog-ra-fi