fotokopici ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotokopi işlerini yapan, fotokopi çeken kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotokopi çekilen yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-ko-pi-ci