fotokinezi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı hayvanları karanlıkta ışık, çok aydınlıkta ise karanlık aramaya iteleyen dürtü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca photokinésie


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-ki-ne-zi