fotoelektrik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işığın etkisiyle elektrik üretme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca photoélectrique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Işık ışımalarının etkisiyle oluşan her tür elektrik olayı


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-elekt-rik