fotoşimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotokimya. "(Işık etkisiyle oluşan kimyasal tepkimeleri inceleyen bilim)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca photochimie


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-şi-mi