fotoğraflamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotoğrafla tespit etmek, fotoğrafını çekmek, görüntülemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-toğ-raf-la-mak