fotoğrafik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotoğrafla ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca photographique

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotoğraf gibi


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-toğ-ra-fik