fotoğrafçı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotoğraf çeken veya basan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fotoğrafhane


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-toğ-raf-çı