fosforlu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birleşiminde fosfor olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Işıklı, parlak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Alımlı, gösterişli


Hecelenişi / Hecelemesi;
fos-for-lu