ne demek?

Bileşiminde fosfor olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Beyoğlu, karanlık içinde fosforlu bir kaya gibi pırıl pırıl yanıyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fos-for-lu


Işıklı, parlak olan

Tipi / Türü;

mecaz

Alımlı, gösterişli olan

Tipi / Türü;

mecaz