fosforışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı cisimlerin veya canlı varlıkların normal sıcaklığında hissedilir bir artış olmadan karanlıkta ışık verme özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Fransızca phosphore + Türkçe ışı


Hecelenişi / Hecelemesi;
fos-fo-rı-şı