fosfatlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekilen topraklara fosfatlı gübre vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Madensel bir parçanın yüzeyinde koruyucu bir fosfat tabakası oluşturmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fos-fat-la-mak