fosfat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapay gübre ve bazı ilaçların yapımında kullanılan fosforik asidin tuzu veya esteri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca phosphate

İlişkili birleşik kelimeler; "kalsiyum fosfat" "sodyum fosfat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fos-fat