foroz kayığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalyandan balık çıkarmak için kullanılan kayık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-roz ka-yı-ğı