formaliteci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Özellikle resmî işlerde yöntemlere, tüzüklere sıkı sıkıya bağlanıp işlerin yürümesini güçleştiren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimci. "(Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işi olduğundan fazla abartan, kurallara gereğinden fazla bağlı olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
for-ma-li-te-ci