forma başlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgıçların kullandığı yuvarlak metal başlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
for-ma baş-lık