formüle ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Bir düşünceye bir anlatım biçimi vermek` anlamında kullanılan formüle etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca formulé


Hecelenişi / Hecelemesi;
for-mü-le