formülasyon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir ürünün oluşturulması sırasında karıştırılacak ham maddelerin oranlarının hesaplanması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca formulation

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çıkar yol, tutulan yol, yöntem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurallara uydurma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
for-mü-las-yon