fonolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ses bilimsel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Fransızca phonologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-no-lo-jik