fonojenik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sesi radyoya veya fonografa uygun olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca phonogénique


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-no-je-nik