fonda ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geminin demir attığı yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca fondo

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemiler için demir atma komutu

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fon-da