fon kâğıdı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fon için kullanılan özel, kalın bir kâğıt türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fon kâ-ğı-dı