folklorculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Folklorcunun işi veya mesleği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk bilimi ile uğraşma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Halk oyunlarını öğretme veya öğrenme işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
folk-lor-cu-luk