ne demek?

Çeşitli renkleri olan, kalsiyum florür birleşiminde bir mineral

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mineraloji

Kökeni;

"Fransızca fluoride"

Kullanımı;

"Florit; vazo, kâse gibi şeyler yapmaya yaradığı gibi madencilikte de ergitme işinde kullanılır."

İlişkili birleşik kelimeler;

"sodyum florit"

Hecelenişi / Hecelemesi;

flo-rit