flora ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki örtüsü. "(Bir bölgede yetişen bitkilerin tümü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Latince flōra


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-lo-ra