florışıl ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Florışı özelliği gösteren, floresan

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Latince flor + ışıl (tr)


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-lo-rı-şıl