florışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı cisimlerin aldıkları ışığı, boyu daha uzun ışık ışınımlarına dönüştürmesi özelliği, floresans

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; (lat) flor + (tr) ışı


Hecelenişi / Hecelemesi;
f-lo-rı-şı